Wouter Koolmees over de MKBA

wouter_koolmees2.pngWoordvoerder Financiën van D66 Wouter Koolmees kwam niet alleen als Kamerlid in aanraking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Tussen 2001 en 2003 was hij werkzaam bij het Nederlands Economisch Instituut (nu Ecorys). Dit bureau schreef mee aan de eerste Nederlandse MKBA Leidraad (Leidraad OEI) en voert sinds die tijd MKBA’s uit in verschillende domeinen. Ook als ambtenaar bij het ministerie van Financiën kwam Koolmees de MKBA tegen. In een interview deelt hij zijn ervaringen met de MKBA. 

MKBA disciplineert en ordent

Ik vind het belangrijk dat belastinggeld op een efficiënte en effectieve manier wordt besteed. Een sterk punt van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is dat het zorgt voor een feitelijke neutrale analyse van een project. Het biedt tegenwicht aan krachten als ‘de onderbuik’ en ‘wat willen mijn kiezers’. De basis van het instrument is dat het een hulpmiddel is om je gedachten te ordenen en om uitruilen inzichtelijk te maken. De MKBA is een denkkader dat disciplineert en ordent. Een dergelijk denkkader kan erg nuttig zijn. Neem bijvoorbeeld de discussie over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Als je praat met politici van Schiedam, Vlaardingen of Rotterdam dan hebben ze allemaal een ander verhaal, terwijl ze partijgenoten zijn. Een MKBA kan structuur bieden aan dergelijke discussies.

Mechanisch doorvertalen is onzin

De MKBA is een nuttig instrument om je gedachten te structureren. Je wordt gedwongen om na te denken over kosten en baten voor de maatschappij. Maar het mechanisch doorvertalen in besluitvorming is echt onzin. Je moet niet de illusie hebben dat de MKBA uiteindelijk een mechanisch ding is dat volledig waardenvrij of assumptievrij het antwoord geeft op de vragen die je stelt. Dat is de relativering die je erbij moet plaatsen. Het is een erg belangrijk instrument. Het ordent de besluitvorming. Het geeft inzicht in de kosten, baten, uitruilen, afwegingen en keuzemogelijkheden. Maar het is geen absolute waarheid. De grootste valkuil van het instrument is dat je op een gegeven moment denkt dat het de absolute waarheid is. Het is een politiek zeer waardevol instrument, zolang je maar niet zegt: ‘de MKBA is plus 100 miljoen, dus we moeten het doen’.  

Als men te veel besluitvormingscapaciteit aan een instrument als de MKBA gaat hangen, dan gaat men het instrument proberen te tweaken om zijn of haar politieke doel te bereiken. Rondom zo’n studie zit vaak een begeleidingsgroep die aan heel veel knopjes kan draaien. Soms deel ik dat politieke doel en dan komt dit goed uit. Soms deel ik het politieke doel niet en dan vecht ik het aan. Dat is politiek.

Drie abstractieniveaus

Je hebt verschillende abstractieniveaus om tijdens een debat je politieke doel te bereiken. Ten eerste kan je de principes en doelen die achter het project zitten aanvallen. De ene partij zegt dat de weg nodig is voor de economie, voor werkgelegenheid en de BV Nederland. De andere partij zegt dat de weg niet nodig is en schade oplevert voor dieren, omwonenden en mensen die willen recreëren. Dit is het hoogste abstractieniveau waarop je een debat kunt voeren. Het tweede abstractieniveau is dat je discussieert over de voorwaarden waaraan het tracé moet voldoen. Kun je niet een weg aanleggen die ervoor zorgt dat omwonenden er zo min mogelijk last van hebben en de natuur zo min mogelijk schade wordt toegebracht? Het derde abstractieniveau is dat je de techniek induikt. Je gaat dan discussiëren over de discontovoet die is gebruikt bij het analyseren van de effecten van de verschillende alternatieven en de cijfers die gebruikt zijn om schade aan natuur te waarderen. Dat zijn allemaal legitieme niveaus van discussie.

Het kan zijn dat één fase wordt overgeslagen. Stel dat in het regeerakkoord staat dat een project sowieso doorgaat, dan weet je dat je het op het eerste abstractieniveau niet hoeft te gaan proberen, want dan moet het regeerakkoord worden opengebroken en er is coalitiepartijen veel aan gelegen om dit te voorkomen. Om politiek te bedrijven zeg je als oppositiepartij wel dat dat onzin is, maar dit debat win je niet. Wat je wel kunt doen in het debat is beargumenteren dat alternatief A veel beter is dan alternatief B. Ten slotte kan je de techniek induiken: ‘bij het beoordelen van dit project is deze discontovoet gebruikt, dit kan natuurlijk helemaal niet’. Dit zijn verschillende registers die je in een politiek debat kunt gebruiken. Dit betekent niet dat het ene beter of hoger is dan het andere. Wat kan gebeuren is dat je op abstractieniveau drie zoveel schade aanricht dat abstractieniveau één weer ter discussie kan komen te staan: ‘de cijfers die u hebt gebruikt bij het doorrekenen van het project kloppen niet en als we de juiste cijfers gebruiken scoort het negatief, volgens mij wilt u het project gewoon ondanks alles en hebt u helemaal niet nagedacht of het verstandig is om het project te doen’.

MKBA doet poging om breed welvaartseffect te meten

In een MKBA probeer je het welvaartseffect van een project inzichtelijk te maken. Met het welvaartseffect bedoel ik het welvaartseffect in brede zin. Dit gaat nooit over geld alleen, maar ook over duurzaamheid, luchtkwaliteit, economische groei, kwaliteit van de werkgelegenheid, dus het echte brede welvaartsbegrip. De praktische uitwerking van het brede welvaartsbegrip is echter heel erg ingewikkeld. Mijn eigen partij vindt bijvoorbeeld onderwijs erg belangrijk. Maar wat is het maatschappelijk rendement van extra publieke investeringen in beter onderwijs? Wat zou er sowieso al gebeuren als je als overheid blijft investeren zoals je nu doet? Daar zie je dus ook dat er weliswaar geprobeerd wordt om een zo breed mogelijk inzicht in de maatschappelijke kosten en baten te geven, maar dat het erg moeilijk is om dit volledig in beeld te brengen en zachtere effecten te waarderen. De meerwaarde van een MKBA is dat je het welvaartseffect zo goed mogelijk probeert inzichtelijk te maken. Ook probeer je uitruilen en eventuele compensatiemogelijkheden te schetsen.

Tips voor wethouders

Je kan discussiëren over de mate waarin de MKBA een waardenvrij instrument is, maar het is wel een instrument dat je helpt bij het ordenen van besluitvorming en het inzichtelijk maken van de effecten van de maatregel. Hebben we wel alles in beeld? En dat is hoe dan ook een nuttige exercitie. Maar ook het nadenken over de veronderstellingen zoals de discontovoet en de financieringsstromen is per definitie nuttig. Het is een nuttige denkexercitie nog los van wat je ermee doet. Stel dat je in je gemeente twee projecten hebt en de één komt er beter uit dan de ander dan betekent dit niet dat je de één per definitie moet doen, maar het structureren van je gedachten aan de hand van de MKBA-systematiek is erg nuttig. Vraag dan eerst aan ambtenaren wat zij met zo’n MKBA leidraad in de hand kunnen zeggen. Als je zij dan tegen allerlei vragen aanlopen kun je aan een adviesbureau inschakelen. 

Klik hier om andere interviews te lezen.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van nieuwsberichten.

Handig voor beginners

Ervaringen MKBA cursus

 • “De basiscursus MKBA geeft informatie, praktijkvoorbeelden én inzichten waaruit blijkt dat de MKBA een waardevolle bijdrage kan leveren in het besluitvormingstraject. Veel hangt hierbij af van het zorgvuldig doorlopen van het ‘MKBA –stappenplan’. De praktische tips, tools en rekenoefeningen uit de cursus heb ik dan ook als zeer nuttig ervaren. ”

  Stan Rademakers (Kragten)

 • “De cursus MKBA voor gevorderden is een verdieping voor deelnemers met reeds solide kennis van de MKBA. De cursus biedt handvaten om stakeholders mee te nemen in het proces van de MKBA. De interactie tussen theorie en praktijk en het ‘zelf aan de slag’-gehalte maken de cursus een goede basis voor adviseurs en beleidsmakers die nog een stapje verder willen. ”

  Anne Nobel (Witteveen & Bos)

 • “De MKBA-cursus bood mij handvatten om zelfstandig een MKBA uit te voeren. Daarbij waren de sprekers heel inspirerend. Mijn vingers jeuken om te beginnen!”

  Sandra van Straaten (Medewerker Eigen Haard)

 • “De basiscursus MKBA heb ik met plezier gevolgd. Ik kwam om een betere kijk op dit instrument te krijgen. Dat is zeker gelukt. Er was een deskundig team van begeleiders die goed inspeelden op onze vragen en ons uitdaagden om actief mee te doen. Het heeft mij het inzicht geboden waar ik behoefte aan had.”

  Henk Kuijpers (Gemeente Apeldoorn)

 • “Tijdens de MKBA cursus heb ik goede handvatten gekregen om de maatschappelijke kosten en baten op een volwaardige manier naast de financiële afwegingen in beeld te krijgen. Een verademing in de discussie en het (groeps-)denken tot gevolg!”

  Karin Peeters (Territoria)

 • “De basiscursus geeft op uitstekende wijze inzicht in de waarde van de MKBA. Een MKBA is het uitgelezen instrument om vooringenomen standpunten van bestuurders en ambtenaren te objectiveren en het helpt volksvertegenwoordigers, beter gemotiveerd hun keuzes te maken. Eigenlijk zou iedere volksvertegenwoordiger de cursus moeten doen”

  Rene van der Linden (Raadslid Heemskerk)

 • “De basiscursus MKBA gaf - mede vanwege het feit dat ik reeds stevig in de MKBA werkzaam ben - niet alleen maar nieuws, maar op sommige vlakken was de aanscherping erg nuttig. Ook was het fijn een aantal eigen hersenspinsels bevestigd te zien worden. Dat betekent dan weer wel een hoop werk aan de winkel!”

  Paul Siderius (Prorail)

 • “De cursus MKBA gaf mij een beter inzicht in wat een MKBA is en hoe deze (zelf) is toe te passen. De opzet van de cursus is erg prettig, persoonlijk en kleinschalig, waardoor er maximale aandacht is voor persoonlijke leerdoelen. Ook voor professionals in het sociale domein biedt de cursus prima inzichten en uitgangspunten”

  Bert Peterse (Adviseur maatschappelijke ontwikkeling Peel en Maas)

 • “Het was een eyeopener om te leren dat de wortels van de MKBA in de filosofie liggen en niet in accountancy. Dat de kunst ‘m veel meer zit in helder redeneren, dan in rekenen. Met goede sprekers en een leuke groep deelnemers, bood de cursus een goed evenwicht tussen theorie en oefenen. De Basiscursus MKBA inspireert en smaakt naar meer. ”

  Elmy Everaert (Eigen Haard)

 • “Na betrokken te zijn geweest bij een aantal MKBA’s had ik behoefte aan meer verdieping. De gevorderdentraining bood wat ik zocht. Het gebruik van de MKBA door politici en kritiek vanuit de wetenschap kwamen aan de orde. Er is veel ruimte voor vragen, discussie en actief oefenen. Ik heb nu duidelijk het gevoel meer boven de stof te staan dan voor de cursus.”

  Michiel Nijboer (RHDHV)

 • “De opleiding legt een goede basis om gericht om te gaan met MKBA’s. Je leert dat het een prachtig instrument is om beslissingen te ondersteunen. De functie en het doel van de MKBA wordt duidelijk toegelicht en op een interactieve manier scherp gesteld. Enthousiaste lesgevers met kennis van zaken!”

  Thomas Christiaens (Vlaamse Overheid)

 • “Een goede cursus met een bevlogen cursusleider die zeer boeiend weet te doceren. Praktische oefeningen die het geleerde direct in de praktijk brengen aan de hand van zeer herkenbare projecten. Cursus gaat goed de breedte in van het hele MKBA spectrum met als toetje de 'MKBA-light' die erg handig is voor kleine projecten.”

  Wilbert van Veggel (Antea Group)

 • “De Basiscursus MKBA en de Gevorderdencursus MKBA hebben me veel inzicht gegeven in de wereld van MKBA's. ik ben te spreken over de diversiteit van deelnemers en de docenten. Een topcursus waarin ook kleinere groepsopdrachten werden behandeld die waardevol waren om bijvoorbeeld in te zoomen op MKBA's binnen het sociale domein”

  Samira Louali (Hogeschool Zuyd)

 • “Door de cursus is het containerbegrip 'MKBA' nu een stuk beter behapbaar geworden. Door de uitleg en de oefeningen kan ik nu MKBA's beter duiden en misschien voorzichtig er zelf één gaan opstellen. Verschillende experts komen aan het woord die elk hun eigen expertise inbrengen en dit alles heel laagdrempelig kunnen vertalen in toepasbare tips.”

  Geeske van Asperen (NISB)

 • “De basiscursus biedt een mooie inkijk in de denkwijze en onderdelen van een MKBA. Je leert dat de MKBA meer inhoudt dan rekenen alleen (“60% nadenken, 20% rekenen en 20% presenteren”). Enthousiaste cursusleiders, betrokken medecursisten en veel mogelijkheden zelf te oefenen (vaardigheden en rollenspel)."”

  Jenny Zonneveld (Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen)

 • “'Ik vond Niek Mouter (de cursusleider) een hele prettige en inspirerende spreker/trainer. Mooi hoe hij je meeneemt in zijn gedachtegang en de lessen die hij zelf heeft geleerd over MKBA. De andere trainers hebben allemaal hun eigen kracht, en drive, en dat maakt de cursus een heel boeiend en afwisselend samenspel.'”

  Sylvana Rikkert (Lysias Group)

 • “Door enthousiaste bevlogen docenten met veel praktijkervaring wordt je meegenomen in de wereld van de MKBA’s. Een instrument dat toepasbaar is zowel in het fysieke als ook in het sociale domein. Met gedreven medecursisten en inspirerende werkvormen hebben we mogen proeven aan de verschillende mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.”

  Marleen Okma (JSO, kennis en adviesbureau sociaal domein)

 • “Een inspirerende basiscursus gegeven door deskundigen uit praktijk en wetenschap. Dit smaakt naar meer.”

  Roger Spitz (Gemeente Venlo)

 • “Van te voren was ik sceptisch over het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten. Maar door de cursus weet ik dat een MKBA veel meer is dan het berekenen van een prijskaartje. Door zelf in groepjes aan de slag te gaan met procesonderdelen en het berekenen van een MKBA, ervaar je wat nodig is voor een gedegen MKBA.”

  Arwen Hoogenbosch (K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd)

 • “De basiscursus MKBA geeft een prima inzicht in het instrument. De cursus wordt gegeven door bevlogen experts en geeft informatie van de MKBA filosofie tot en met de praktijk. Aansprekende oefeningen en een interactief karakter geven een goede kijk in de MKBA keuken en dat smaakt naar meer”

  Jos van Veen (Gemeente Den Haag)

 • “De gevorderdencursus MKBA heeft mij een zeer welkome kennisverbreding en verdieping opgeleverd op het gebied van MKBAs. Een goede combinatie van theorie en praktijk onder deskundige leiding. De objectieve benadering met aandacht voor voordelen en nadelen van de methodiek was zeer waardevol.”

  Rob van Gerwen (DNV GL)

 • “De cursus was goed opgezet met veel deskundige inleiders. Wat me aansprak was de praktische opzet en de mogelijkheid om groepsgewijs aan de slag te gaan met deze weerbarstige materie.”

  Jack Bergman (Avans Hogeschool)

 • “Ik heb met veel plezier de gevorderdencursus MKBA gevolgd. De docenten bespraken op enthousiaste wijze de theorie en de problemen waar je tegenaan loopt bij de vertaling naar de praktijk. Ik voelde me uitgedaagd en de praktijkoefeningen vond ik zeer leerzaam. Het was een aangename verrassing dat de cursisten uit uitlopende disciplines kwamen. ”

  Rik Froma (Haarlemmermeer)

 • “De MKBA basiscursus heeft mijn denken gescherpt over de wijze waarop je maatschappelijke effecten in beeld kunt brengen en vooral kunt vergelijken welke maatregelen effectiever zijn. De cursus is divers opgezet met een combinatie van theorie en praktijk en wordt gegeven door ervaren cursusleiders. Absoluut aan te raden wat mij betreft!”

  Hilde van Slooten (Gemeente Delft)

 • “Tijdens de gevorderdencursus heb ik de MKBA systematiek middels de aangeboden praktijkcasussen en rekenoefeningen meer eigen weten te maken. De weging van effecten, zoals gebruikt binnen de MKBA systematiek, biedt mij op professioneel vlak waardevolle handvatten ter begeleiding van klanten bij het nemen van investeringsbesluiten”

  Merian Lelieveld (Hezelburcht Subsidieadviesbureau)

 • “In een goede sfeer met veel interactie worden alle aspecten rond een mkba behandeld. De cursus is niet alleen gericht op rekenen en biedt een ‘bril’ om kosten en baten te betrekken bij keuzes rondom beleid en projecten. Erg compleet, gedegen en plezierig! Wij hebben de cursus gevolgd met een ‘delegatie’ vanuit control, beleid en kennismanagement.”

  Ira Spannenburg (Gemeente Delft)

 • “Wil je MKBA's beter begrijpen, beter weten hoe erop te anticiperen, als opdrachtgever een meer serieuze gesprekspartner zijn of zelf MKBA's uitvoeren? Dan is deze training een echte aanrader!”

  Marieke Wiebing (Stichting Lezen & Schrijven)

 • “Cursus is een goede inleiding voor geïnteresseerden in maatschappelijke kosten baten analyses voor alle domeinen. Helpt om deze beter te kunnen interpreteren en te gebruiken. Leuke praktijkvoorbeelden, oefeningen en vooral goede sprekers!”

  Martje van Ankeren (Hogeschool van Amsterdam)

 • “De MKBA basiscursus geeft een brede kijk in de keuken van het toepassen van een MKBA. Meerwaarde is ook dat de cursus door enthousiaste docenten uit de wetenschap en de praktijk wordt gegeven. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en discussie met elkaar, kortom zeer de moeite waard.”

  Gabi van Duijnhoven (Provincie Zuid-Holland)

 • “De basiscursus MKBA is erg interessant, en duidelijk is dat het hier niet om een standaard trucje gaat, maar om een échte vaardigheid! De discussie die het opstellen van een MKBA teweeg brengt maakt het tot een mooi instrument, waarvan je in deze cursus prima de basisbeginselen onder de knie krijgt!”

  Bart Schalkwijk (KWR Research Institute)

 • “Wat me erg beviel aan de basiscursus is dat de complexe materie heel begrijpelijk en stapsgewijs werd uitgelegd, met een prettige mix tussen denken en doen/oefenen. Ik voelde me na de cursus en met de schat aan bruikbare informatie op de website voldoende uitgerust om zelf met mijn eerste MKBA’s in mijn werkpraktijk aan de slag te gaan.”

  Clim van Daelen (Nierpatienten Vereniging Nederland)

 • “Een top cursus! De wetenschap, de toepassing in de praktijk en het nut van MKBA’s werden in een notendop behandeld. Geen eenrichtingsverkeer. ‘Learning by doing’ stond tijdens de cursus helemaal centraal. De cursus heeft mij in z’n totaliteit goede kennis en vaardigheden geboden om de MKBA waaraan ik nu werk, beter uit te voeren!”

  Narly Rambharos (Onderzoek en Statistiek gemeente Groningen)

 • “'Tijdens de basiscursus MKBA leer je de juiste vragen te stellen en zelf een MKBA berekening te maken. Ook zie je verschillende vormen van MKBA-light voorbij komen, erg leerzaam! Een zeer nuttige cursus, voor mensen zonder kennis van MKBA tot al een beetje ervaren MKBA’ers. Als je meer wilt weten over het instrument is deze cursus echt wat voor jou.'”

  Ester van der Sterre (Corporatie Eigen Haard)

 • “Een prima cursus om de beginselen en de voor- en nadelen van MKBA te vernemen. Vooral de vele praktijkvoorbeelden en rekenoefeningen waren nuttig.”

  Geert Draaijers (Commissie m.e.r.)

 • “De MKBA-training was ontzettend leerzaam en de stof direct toepasbaar in mijn praktijk. Ik schrijf me direct in voor een vervolgcursus zodra die er is!”

  Pascal Sijstermans (Sumcity Advisory)

 • “Door de cursus kan ik de MKBA beter plaatsen. De sprekers belichten de MKBA vanuit verschillende invalshoeken, afgewisseld en onderbouwd met voorbeelden en oefeningen uit de praktijk. Dat geeft mij handvatten om het toe te passen in (studenten)projecten”

  Peter Schinkel (Docent InHolland)

 • “Wat een leerzame cursus! We werden niet alleen snel door de theorie van ‘de’ MKBA geloodst, maar kregen ook een realistische doorkijk in de praktijk van het ambacht. Bovendien werden het nut én de beperkingen van een MKBA helder, en was er aandacht voor de communicatie hierover. En we konden oefenen, en daarbij alle denkbare fouten maken. ”

  Mayan van Teerns (Gemeente Groningen)

 • “Een uitstekende en interessante cursus. Voor rekenkamers is de MKBA-methode ook ex post toepasbaar: wat waren de kosten en de baten van het beleid? En bij wie slaan die neer? Dankzij de cursus kan ik MKBA’s van anderen nu ook beter doorgronden.”

  Sylvia van Leeuwen (Rekenkamer Utrecht)

 • “De Basiscursus MKBA heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan door het hoge aantal trainers (5!) voor een kleine groep mensen. De flexibele indeling van de cursus bood ruimte voor discussie, waarbij ook het sociale domein ruim aan bod kwam. Door de afwisseling tussen uitleg, oefening en rust was prettig, waardoor de aandacht niet verslapte.”

  Menko Busch (Sinzer)

 • “Prima cursus, zeer aan te bevelen! Strak georganiseerd en een goede afwisseling tussen theorie en concrete toepassingen. Vier verschillende docenten droegen ook bij tot het levendige karakter van de cursus. Daarnaast een interessante groep van mede-cursusten uit alle delen en sectoren van het land”

  Joost Frencken (AVANS Hogeschool)

 • “Al vaak liep ik er in mijn projecten tegen aan dat niet alle meerwaarde van het project in een (financiële) kosten-baten-analyse terugkwam. In de basiscursus MKBA leerde ik hoe ik deze meerwaarde ook een plek kan geven in de afweging tussen kosten en baten. Heel leerzaam en het smaakt naar meer, dus ik kom terug voor de vervolgcursus!”

  Williette van Arendonk (Van Arendonk)

 • “Door het volgen van de basiscursus MKBA heb ik een beter begrip gekregen van de methodiek en toepassingsmogelijkheden van een MKBA. Tijdens de cursus werden niet alleen de voordelen van een MKBA belicht, maar werd ook stilgestaan bij de beperkingen. In de cursus is een goede balans tussen theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen. ”

  Frederike Zwenk (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Over MKBA-informatie.nl

Voor de Maatschappelijke kosten- en batenanalyse gaat nog te vaak het spreekwoord 'onbekend maakt onbemind' op. Wanneer men met een MKBA te maken krijgt, was het tot op heden moeilijk om snel de basisinformatie over dit instrument te vinden. Daarom heeft initiatiefnemer en auteur Niek Mouter MKBA-informatie.nl opgezet, in samenwerking met een aantal partners. Hier vindt u informatie over de MKBA, zowel voor beginners als voor gevorderden. Lees verder

Contact

Heeft u een vraag, aanvulling of opmerking neem dan contact met ons op.

© MKBA-informatie.nl