Testimonials online Basiscursus

Marco de Kok (Reclassering Nederland)

Deze MKBA cursus geeft een overzicht van het gehele proces van het maken van een MKBA, met nadruk op de laatste fase van rekenen en interpreteren. Ik heb de online variant gevolgd. Dat werkt prima. De interactie met de begeleiders verliep goed. Ze zijn enthousiast en staan open voor alle vragen. Ter verdieping en inspiratie worden ook artikelen en bestaande MKBA’s gedeeld. Ook daarin wordt maatwerk geboden; er werd meegedacht welke bestaande MKBA een goed voorbeeld voor mijn specifieke situatie zou zijn. Voor mij was het een bruikbare cursus omdat ik nu een volwaardige gesprekspartner kan zijn voor de partij die in mijn project de MKBA gaat doen.

Adriaan Hellemans (Strategisch subsidieadviseur gemeente Apeldoorn)

Hoewel subsidies nog vaak de strekking hebben van ‘u schrijft een aanvraag en maak voldoende inzichtelijk dat uw idee potentie heeft’, zie je steeds vaker dat ook de maatschappelijke relevantie aan de orde komt. Op dit moment speelt dat zeer zeker ook in de circulaire economie, alwaar naast de economische waarde, ook de sociale- en milieuwaarde naar voren komen. Je kijkt vanuit een breder perspectief en wilt weten of de voorgenomen route/investering of project een maatschappelijke relevantie heeft. Het bracht mij bij de MKBA basiscursus om een betere grip te krijgen op die maatschappelijke relevantie. De website www.mkba-informatie.nl geeft al een goede kijk in de keuken. Maar na het volgen van de basiscursus MKBA dacht ik wel ‘waarom wordt dit instrument niet veel vaker toegepast of gebruikt?’ Waarom is het principe geen standaard in menig (bijv. EFRO/DEI) subsidie. De maatschappelijke relevantie wordt maar al te sterk in beeld gebracht en dan heb ik alleen nog maar de basiscursus gevolgd. Het smaakt naar meer. Zeker doordat alle trainers ons goed meenamen naar de relevantie en praktijk van nu. Aansprekende voorbeelden, zelfs ook een casus over de COVID-19, geeft mij aan dat ze beschikken over relevante kennis en inbreng om de cursus ook interessant te laten zijn."

Testimonials Basis- en Gevorderdencursus

Wilt u weten hoe deelnemers die de MKBA Basiscursus en de MKBA Gevorderdencursus hebben gevolgd de curssussen hebben ervaren? Hieronder vindt u testimonials.

Samira Louali (Zuyd Hogeschool) 

"Beide cursussen hebben me veel inzicht gegeven in de wereld van MKBA's. Er was naar mijn mening een goede balans tussen het opdoen van kennis en de toepassing hiervan om uiteindelijk zelf een MKBA op te stellen. Daarnaast ben ik te spreken over de diversiteit van deelnemers en de docenten die vanuit verschillende domeinen afkomstig zijn." Een top cursus waarin, naast de plenaire onderdelen, ook kleinere groepsopdrachten werden behandeld die waardevol waren om bijvoorbeeld in te zoomen op MKBA's binnen het sociale domein."

Testimonials MKBA Gevorderdencursus

Wilt u weten hoe deelnemers de MKBA Gevorderdencursus hebben ervaren? Hieronder vindt u testimonials.

Rik Froma (Gemeente Haarlemmermeer)

"Ik heb met veel plezier de gevorderdencursus MKBA gevolgd. De vertaling van theorie naar praktijk en de problemen die daar bij komen kijken werden op interessante en enthousiaste wijze uiteengezet door de docenten. Ik voelde me uitgedaagd en de praktijkoefeningen heb ik als zeer leerzaam ervaren. De medecursisten kwamen uit uitlopende disciplines, een aangename verrassing dat MKBA’s breder dan alleen bij infraprojecten worden ingezet."

Anne Nobel (Witteveen & Bos)

"De cursus MKBA voor gevorderden is een verdieping voor deelnemers met reeds solide kennis van maatschappelijke kosten-batenanalyse. De cursus  biedt handvaten om stakeholders mee te nemen in het soms turbulente proces van de MKBA. De interactie tussen theorie en praktijk en het ‘zelf aan de slag’-gehalte maken de cursus een goede basis voor adviseurs en beleidsmakers die nog een stapje verder willen."

Merian Lelieveld (Hezelburcht Subsidieadviesbureau)

"Tijdens de gevorderdencursus heb ik de MKBA systematiek middels de aangeboden praktijkcasussen en rekenoefeningen meer eigen weten te maken. De weging van effecten, zoals gebruikt binnen de MKBA systematiek, biedt mij op professioneel vlak waardevolle handvatten ter begeleiding van klanten bij het nemen van investeringsbesluiten."

Michiel Nijboer (RHDHV)

"Na betrokken te zijn geweest bij een aantal MKBA’s in de praktijk had ik behoefte aan meer verdieping en begrip van de onderliggende aannames. De gevorderdentraining bood in die zin wat ik zocht: er wordt ingegaan op vragen als ‘Hoe wordt de MKBA gebruikt door politici’ en ‘Welke kritiek heeft de wetenschap op de systematiek’. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen, discussie, en actief oefenen. Ik heb nu duidelijk het gevoel meer boven de stof te staan dan voor de cursus."

Rob van Gerwen (DNV GL)

"De gevorderdencursus MKBA heeft mij een zeer welkome kennisverbreding en verdieping opgeleverd op het gebied van kosten-batenanalyses. Een goede combinatie van theorie en praktijk onder deskundige leiding. De objectieve benadering met aandacht voor voordelen en nadelen van de methodiek was zeer waardevol."

Testimonials MKBA Basiscursus

Wilt u weten hoe deelnemers de MKBA Basiscursus hebben ervaren? Hieronder vindt u testimonials.

Rene van der Linden (Raadslid Heemskerk)

"In de basiscursus wordt ruim aandacht besteed aan de oorsprong en de grondslagen van de MKBA. Hierdoor wordt op uitstekende wijze inzicht gegeven in de waarde van het instrument. Een MKBA is het uitgelezen instrument om vooringenomen standpunten van bestuurders en ambtenaren te objectiveren en het helpt volksvertegenwoordigers, goed gemotiveerd, beter hun keuzes te maken. Eigenlijk zou iedere volksvertegenwoordiger deze cursus moeten doen"

Marieke Wiebing (Stichting Lezen & Schrijven)

"Wil je MKBA's beter begrijpen, beter weten hoe erop te anticiperen, als opdrachtgever een meer serieuze gesprekspartner zijn of zelf MKBA's uitvoeren? Dan is deze training een echte aanrader!"  

Jos van Veen (Gemeente Den Haag)

"De basiscursus MKBA geeft een prima inzicht in het instrument. De cursus wordt gegeven door bevlogen experts en geeft informatie van de MKBA filosofie tot en met de praktijk. Aansprekende oefeningen en een interactief karakter geven een goede kijk in de MKBA keuken en dat smaakt naar meer."

Clim van Daelen (Nierpatienten Vereniging Nederland)

"Wie de stukken op de MKBA-website bekijkt, krijgt al snel door dat het maken van een goede MKBA geen kleinigheidje is. Daarover is diezelfde website trouwens ook heel duidelijk. Wat me erg beviel aan de basiscursus is dat die complexe materie heel begrijpelijk en stapsgewijs werd uitgelegd, met een prettige mix tussen denken en doen/oefenen. Ik voelde me na de cursus en met de schat aan bruikbare informatie op de website voldoende uitgerust om zelf met mijn eerste MKBA’s in mijn werkpraktijk aan de slag te gaan. Dat die werkpraktijk niet in de overheid maar in Zorg & Welzijn ligt lijkt daarbij vooralsnog geen enkele belemmering."

Sylvia van Leeuwen (Rekenkamer Utrecht).

Een uitstekende en interessante cursus. Voor rekenkamers is de MKBA-methode ook ex-post toepasbaar: wat waren de kosten en de baten van het beleid? En bij wie slaan die neer? Dankzij de cursus kan ik MKBA's van anderen nu ook beter doorgronden.

Pascal Sijstermans (Sumcity Advisory)

'De MKBA-training was ontzettend leerzaam en de stof direct toepasbaar in mijn praktijk. Ik schrijf me direct in voor een vervolgcursus zodra die er is!'

Narly Rambharos (Gemeente Groningen, Onderzoek en Statistiek)

“Een top cursus! De wetenschap, de toepassing in de praktijk en het nut van MKBA’s werden in een notendop behandeld. Geen eenrichtingsverkeer. ‘Learning by doing’ stond tijdens de cursus helemaal centraal. De cursus heeft mij in z’n totaliteit goede kennis en vaardigheden geboden om de MKBA waaraan ik nu werk, beter uit te voeren!”

Elmy Everaert (Eigen Haard)

"Het was een eyeopener om te leren dat de wortels van de MKBA in de filosofie liggen en niet in accountancy. Dat de kunst ‘m veel meer zit in helder redeneren, dan in rekenen. Met goede sprekers en een leuke groep deelnemers, bood de cursus een goed evenwicht tussen theorie en oefenen. De Basiscursus MKBA inspireert en smaakt naar meer."

Joost Frencken (AVANS Hogeschool)

"Prima cursus, zeer aan te bevelen! Strak georganiseerd en een goede afwisseling tussen theorie en concrete  toepassingen. Vier verschillende docenten droegen ook bij tot het levendige karakter van de cursus. Daarnaast een interessante groep van mede-cursusten uit alle delen en sectoren van het land"

Williëtte van Arendonk (Van Arendonk)

"Al vaak liep ik er in mijn projecten tegen aan dat niet alle meerwaarde van het project in een (financiële) kosten-baten-analyse terugkwam. In de basiscursus MKBA leerde ik hoe ik deze meerwaarde ook een plek kan geven in de afweging tussen kosten en baten. Het gaat niet alleen om het rekenen, maar ook om de manier van denken: welke problemen los je op en hoe waardeer je de inzet en effecten van een oplossing? Heel leerzaam en het smaakt naar meer, dus ik kom terug voor de vervolgcursus!" 

Thomas Christiaens (Vlaamse Overheid) 

"De opleiding legt een goede basis om gericht om te gaan met MKBA’s. Je leert dat het een prachtig instrument is om beslissingen te ondersteunen. De functie en het doel van de MKBA wordt duidelijk toegelicht en op een interactieve manier scherp gesteld. Enthousiaste lesgevers met kennis van zaken!" 

Frederike Zwenk (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

"Door het volgen van de basiscursus MKBA heb ik een beter begrip gekregen van de methodiek en toepassingsmogelijkheden van een MKBA. Daarbij werden tijdens de cursus niet alleen de voordelen van een MKBA belicht, maar werd ook stilgestaan bij de beperkingen. In de cursus is een goede balans tussen theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen. De cursus werd verzorgd door een team van MKBA-experts en de deelnemers waren werkzaam op diverse terreinen. Hier werd in de cursus goed op ingespeeld met de gebruikte voorbeelden en oefeningen die betrekking hadden op MKBA’s binnen verschillende domeinen."

Menko Busch (Sinzer)

“Omdat Sinzer software ontwikkelt voor impact analyses (waaronder MKBA), wilde ik van experts leren hoe zij in de praktijk een MKBA-analyse maken. Ik wilde tenslotte mijn kennis meteen in de praktijk brengen. De Basiscursus MKBA heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan door het hoge aantal trainers (5!) voor een kleine groep mensen. Er werd verrassend veel aandacht besteed aan de probleemanalyse en het proces rond een MKBA-analyse. De flexibele indeling van de cursus bood ruimte voor discussie, waarbij ook het sociale domein ruim aan bod kwam. De afwisseling tussen uitleg, oefening en rust was prettig, waardoor de aandacht niet verslapte.”

Bert Peterse (Gemeente Peel en Maas)

Door middel van de cursus MKBA heb ik een beter inzicht gekregen in wat een MKBA is en hoe deze (zelf) is toe te passen. De cursus heeft me in die zin geholpen om het instrument van de MKBA te begrijpen, kennis te krijgen van de inhoud en achtergrond en vooral ook waar op te letten bij het toepassen. De opzet van de cursus is erg prettig, persoonlijk en kleinschalig, waardoor maximale aandacht is voor persoonlijke leerdoelen. De (gast)sprekers zijn zeer terzakekundig en helpen je goed door de stof heen. Ook voor professionals in het sociale domein biedt de cursus prima inzichten en uitgangspunten 

Martje van Ankeren (Hogeschool van Amsterdam)

Cursus is een goede inleiding voor geïnteresseerden in maatschappelijke kosten baten analyses voor alle domeinen. Helpt om deze beter te kunnen interpreteren en te gebruiken. Leuke praktijkvoorbeelden, oefeningen en vooral goede sprekers!

Sandra van Straaten (Eigen Haard) 

De MKBA-cursus bood mij handvatten om zelfstandig een MKBA uit te voeren. Daarbij waren de sprekers heel inspirerend. Mijn vingers jeuken om te beginnen! 

Mayan van Teerns (Gemeente Groningen)

"Wat een leerzame cursus! We werden niet alleen snel door de theorie van ‘de’ MKBA geloodst, maar kregen ook een realistische doorkijk in de praktijk van het ambacht. Bovendien werden het nut én de beperkingen van een MKBA helder, en was er aandacht voor de communicatie hierover. En we konden oefenen, en daarbij alle denkbare fouten maken: heel leerzaam!

Henk Kuijpers (Gemeente Apeldoorn)

De basiscursus MKBA heb ik met plezier gevolgd. Ik kwam om een betere kijk op dit instrument te krijgen. Dat is zeker gelukt. Er was een deskundig team van begeleiders die goed inspeelden op onze vragen en ons uitdaagden om actief mee te doen. Het heeft mij het inzicht geboden waar ik behoefte aan had.

Roger Spitz (Gemeente Venlo)

'Een inspirerende basiscursus gegeven door deskundigen uit praktijk en wetenschap. Dit smaakt naar meer.'

Hilde van Slooten (Gemeente Delft)

'De MKBA basiscursus heeft mijn denken gescherpt over de wijze waarop je maatschappelijke effecten in beeld kunt brengen en vooral kunt vergelijken welke maatregelen effectiever zijn. De basiscursus betekende voor mij vooral het proeven aan wat het is, waar je het kunt toepassen en dus een manier van denken. De cursus is divers opgezet met een combinatie van theorie en praktijk en wordt gegeven door ervaren cursusleiders. Absoluut aan te raden wat mij betreft!'

Geert Draaijers (Commissie m.e.r.)

'Een prima cursus om de beginselen en de voor- en nadelen van MKBA te vernemen. Vooral de vele praktijkvoorbeelden en rekenoefeningen waren nuttig.' 

Jack Bergman (Avans Hogeschool)

'De cursus was goed opgezet met veel deskundige inleiders. Wat me aansprak was de praktische opzet en de mogelijkheid om groepsgewijs aan de slag te gaan met deze weerbarstige materie.'

Gabi van Duijnhoven (Provincie Zuid-Holland)

'De MKBA basiscursus geeft een brede kijk in de keuken van het toepassen van een MKBA in binnen- en buitenland. Meerwaarde is ook dat de cursus door enthousiaste docenten uit de wetenschap en de praktijk wordt gegeven. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en discussie met elkaar, kortom zeer de moeite waard.'

Arwen Hoogenbosch (K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd)

'Van te voren was ik een beetje sceptisch over het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten. Maar door de cursus weet ik dat een MKBA veel meer is dan het berekenen van een prijskaartje. De professionele en enthousiaste sprekers uit de wetenschap en de praktijk bieden inzicht in de voor- en nadelen, de mogelijkheden en het hoe van MKBAs. Door zelf in groepjes aan de slag te gaan met procesonderdelen en het berekenen van een MKBA, ervaar je wat er nodig is voor een gedegen MKBA.'

Ira Spannenburg (Gemeente Delft)

'In een goede sfeer met veel interactie worden alle aspecten rond een mkba behandeld. De cursus is zeker niet alleen gericht op rekenen. Hij leidt tot meer bewustwording en biedt een ‘bril’ en handvatten om kosten en baten in samenhang te betrekken bij keuzes rondom beleid en projecten. Ook do’s en don’ts voor het proces worden behandeld, adviseren rondom een mkba, light-versies, etc. Erg compleet, gedegen en plezierig! Wij hebben de cursus gevolgd met een ‘delegatie’ vanuit control, onderzoek, beleid en kennismanagement'.

Stan Rademakers (Kragten)

'Zoals meermaals aangegeven door de cursusleider; “De MKBA is geen heilige graal maar zeker ook niet waardeloos”. De basiscursus MKBA geeft informatie, praktijkvoorbeelden én inzichten waaruit naar mijn mening blijkt dat de MKBA een waardevolle bijdrage kan leveren in het besluitvormingstraject. Veel hangt hierbij echter af van het zorgvuldig doorlopen van het ‘MKBA –stappenplan’. De praktische tips, tools en rekenoefeningen uit de cursus heb ik dan ook als zeer nuttig ervaren. De informele setting en de afwisseling tussen presentaties en ‘opdrachten’ waren prettig.' 

Geeske van Asperen (Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen)

"Wat voor mij de meerwaarde was is dat het complexe containerbegrip 'MKBA' nu een stuk behapbaarder  geworden is. Door de uitleg, de discussie en de oefeningen kan ik nu MKBA's beter duiden en misschien voorzichtig er zelf één gaan opstellen. Het is interessant om gedurende deze twee dagen met verschillende experts die elk hun eigen expertise inbrengen aan het woord te horen en dit allemaal ook heel laagdrempelig kunnen vertalen in toepasbare tips."

Jenny Zonneveld (Onderzoek en Statistiek Nijmegen)

"De basiscursus biedt een mooie inkijk in de denkwijze en onderdelen van een MKBA. Je leert dat de MKBA meer inhoudt dan rekenen alleen (“60% nadenken, 20% rekenen en 20% presenteren”). Enthousiaste cursusleiders, betrokken medecursisten en veel mogelijkheden zelf te oefenen (vaardigheden en rollenspel)." 

Ester van der Sterre (Eigen Haard)

'De basiscursus MKBA start met de theoretische introductie, waardoor duidelijk wordt dat een MKBA voor 60% nadenken is, voor 20% rekenen en 20% presenteren. Je leert de juiste vragen te stellen en zelf een MKBA berekening te maken. Steeds ligt de nadruk op een andere manier van denken, ook over wat je berekent en hoe je dat doet. Ook zie je verschillende vormen van MKBA-light voorbij komen, erg leerzaam! De cursus wordt gegeven door ervaren en enthousiaste wetenschappers en mensen uit de praktijk, een goede combinatie. Samengevat: een zeer nuttige cursus, voor mensen zonder kennis van MKBA tot al een beetje ervaren MKBA’ers. Als je meer wilt weten over het instrument is deze cursus echt wat voor jou.'

Wilbert van Veggel (Antea group)

'Een goede cursus met een bevlogen cursusleider die zeer boeiend weet te doceren. Praktische oefeningen die het geleerde direct in de praktijk brengen aan de hand van zeer herkenbare projecten. Cursus gaat goed de breedte in van het hele MKBA spectrum met als toetje de 'MKBA-light' die erg handig is voor kleine projecten.'

Sylvana Rikkert (Lysias group)

'Ik vond Niek Mouter (de cursusleider) een hele prettige en inspirerende spreker/trainer. Mooi hoe hij je meeneemt in zijn gedachtegang en de lessen die hij zelf heeft geleerd over MKBA. De andere trainers hebben allemaal hun eigen kracht, en drive, en dat maakt de cursus een heel boeiend en afwisselend samenspel.'

Marleen Okma (JSO, kennis en adviesbureau in het sociaal domein)

'Door enthousiaste bevlogen docenten met veel praktijkervaring wordt je meegenomen in de wereld van de MKBA’s. Een instrument met zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten dat toepasbaar is zowel in het fysieke als ook het sociale domein. De cursus biedt een mooie koppeling tussen theorie en toepassing in de praktijk. Met gedreven medecursisten en inspirerende werkvormen hebben we mogen proeven aan de verschillende mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.' 

Bart Schalkwijk (KWR Research Institute)

"De basiscursus MKBA is erg interessant, en duidelijk is dat het hier niet om een standaard trucje gaat, maar om een échte vaardigheid! De discussie die het opstellen van een MKBA teweeg brengt maakt het tot een mooi instrument, waarvan je in deze cursus prima de basisbeginselen onder de knie krijgt!"

Karin Peeters (Territoria)

"In veel projecten wordt op basis van rekenen & tekenen de haalbaarheid van ruimtelijke ingrepen getoetst. Daarbij wordt te snel voorbij gegaan aan de maatschappelijke impact ervan. Tijdens de MKBA cursus heb ik goede handvatten gekregen om de maatschappelijke kosten en baten op een volwaardige manier naast de financiële afwegingen in beeld te krijgen. Een verademing in de discussie en het (groeps-)denken tot gevolg!"

Paul Siderius (Prorail)

"De basiscursus MKBA gaf - mede vanwege het feit dat ik reeds stevig in de MKBA werkzaam ben - niet alleen maar nieuws, maar op sommige vlakken was de aanscherping erg nuttig. Ook was het fijn een aantal eigen hersenspinsels bevestigd te zien worden. Dat betekent dan weer wel een hoop werk aan de winkel!" 

Peter Schinkel (InHolland)

"Door de cursus kan ik de MKBA beter plaatsen. De sprekers belichten de MKBA vanuit verschillende invalshoeken, afgewisseld en onderbouwd met voorbeelden en oefeningen uit de praktijk. Dat geeft mij handvatten om het toe te passen in (studenten)projecten." 

Klik hier voor meer informatie over de MKBA Basiscursus.

Klik hier om u aan te melden van de MKBA Basiscursus.

Handig voor beginners

Ervaringen MKBA cursus

 • “De cursus was goed opgezet met veel deskundige inleiders. Wat me aansprak was de praktische opzet en de mogelijkheid om groepsgewijs aan de slag te gaan met deze weerbarstige materie.”

  Jack Bergman (Avans Hogeschool)

 • “De Basiscursus MKBA en de Gevorderdencursus MKBA hebben me veel inzicht gegeven in de wereld van MKBA's. ik ben te spreken over de diversiteit van deelnemers en de docenten. Een topcursus waarin ook kleinere groepsopdrachten werden behandeld die waardevol waren om bijvoorbeeld in te zoomen op MKBA's binnen het sociale domein”

  Samira Louali (Hogeschool Zuyd)

 • “Ik heb met veel plezier de gevorderdencursus MKBA gevolgd. De docenten bespraken op enthousiaste wijze de theorie en de problemen waar je tegenaan loopt bij de vertaling naar de praktijk. Ik voelde me uitgedaagd en de praktijkoefeningen vond ik zeer leerzaam. Het was een aangename verrassing dat de cursisten uit uitlopende disciplines kwamen. ”

  Rik Froma (Haarlemmermeer)

 • “De basiscursus MKBA heb ik met plezier gevolgd. Ik kwam om een betere kijk op dit instrument te krijgen. Dat is zeker gelukt. Er was een deskundig team van begeleiders die goed inspeelden op onze vragen en ons uitdaagden om actief mee te doen. Het heeft mij het inzicht geboden waar ik behoefte aan had.”

  Henk Kuijpers (Gemeente Apeldoorn)

 • “Het was een eyeopener om te leren dat de wortels van de MKBA in de filosofie liggen en niet in accountancy. Dat de kunst ‘m veel meer zit in helder redeneren, dan in rekenen. Met goede sprekers en een leuke groep deelnemers, bood de cursus een goed evenwicht tussen theorie en oefenen. De Basiscursus MKBA inspireert en smaakt naar meer. ”

  Elmy Everaert (Eigen Haard)

 • “'Ik vond Niek Mouter (de cursusleider) een hele prettige en inspirerende spreker/trainer. Mooi hoe hij je meeneemt in zijn gedachtegang en de lessen die hij zelf heeft geleerd over MKBA. De andere trainers hebben allemaal hun eigen kracht, en drive, en dat maakt de cursus een heel boeiend en afwisselend samenspel.'”

  Sylvana Rikkert (Lysias Group)

 • “Van te voren was ik sceptisch over het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten. Maar door de cursus weet ik dat een MKBA veel meer is dan het berekenen van een prijskaartje. Door zelf in groepjes aan de slag te gaan met procesonderdelen en het berekenen van een MKBA, ervaar je wat nodig is voor een gedegen MKBA.”

  Arwen Hoogenbosch (K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd)

 • “De basiscursus MKBA geeft een prima inzicht in het instrument. De cursus wordt gegeven door bevlogen experts en geeft informatie van de MKBA filosofie tot en met de praktijk. Aansprekende oefeningen en een interactief karakter geven een goede kijk in de MKBA keuken en dat smaakt naar meer”

  Jos van Veen (Gemeente Den Haag)

 • “Door de cursus is het containerbegrip 'MKBA' nu een stuk beter behapbaar geworden. Door de uitleg en de oefeningen kan ik nu MKBA's beter duiden en misschien voorzichtig er zelf één gaan opstellen. Verschillende experts komen aan het woord die elk hun eigen expertise inbrengen en dit alles heel laagdrempelig kunnen vertalen in toepasbare tips.”

  Geeske van Asperen (NISB)

 • “De MKBA basiscursus geeft een brede kijk in de keuken van het toepassen van een MKBA. Meerwaarde is ook dat de cursus door enthousiaste docenten uit de wetenschap en de praktijk wordt gegeven. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en discussie met elkaar, kortom zeer de moeite waard.”

  Gabi van Duijnhoven (Provincie Zuid-Holland)

 • “De gevorderdencursus MKBA heeft mij een zeer welkome kennisverbreding en verdieping opgeleverd op het gebied van MKBAs. Een goede combinatie van theorie en praktijk onder deskundige leiding. De objectieve benadering met aandacht voor voordelen en nadelen van de methodiek was zeer waardevol.”

  Rob van Gerwen (DNV GL)

 • “Al vaak liep ik er in mijn projecten tegen aan dat niet alle meerwaarde van het project in een (financiële) kosten-baten-analyse terugkwam. In de basiscursus MKBA leerde ik hoe ik deze meerwaarde ook een plek kan geven in de afweging tussen kosten en baten. Heel leerzaam en het smaakt naar meer, dus ik kom terug voor de vervolgcursus!”

  Williette van Arendonk (Van Arendonk)

 • “Een inspirerende basiscursus gegeven door deskundigen uit praktijk en wetenschap. Dit smaakt naar meer.”

  Roger Spitz (Gemeente Venlo)

 • “De cursus MKBA gaf mij een beter inzicht in wat een MKBA is en hoe deze (zelf) is toe te passen. De opzet van de cursus is erg prettig, persoonlijk en kleinschalig, waardoor er maximale aandacht is voor persoonlijke leerdoelen. Ook voor professionals in het sociale domein biedt de cursus prima inzichten en uitgangspunten”

  Bert Peterse (Adviseur maatschappelijke ontwikkeling Peel en Maas)

 • “Door de cursus kan ik de MKBA beter plaatsen. De sprekers belichten de MKBA vanuit verschillende invalshoeken, afgewisseld en onderbouwd met voorbeelden en oefeningen uit de praktijk. Dat geeft mij handvatten om het toe te passen in (studenten)projecten”

  Peter Schinkel (Docent InHolland)

 • “De basiscursus MKBA is erg interessant, en duidelijk is dat het hier niet om een standaard trucje gaat, maar om een échte vaardigheid! De discussie die het opstellen van een MKBA teweeg brengt maakt het tot een mooi instrument, waarvan je in deze cursus prima de basisbeginselen onder de knie krijgt!”

  Bart Schalkwijk (KWR Research Institute)

 • “Een prima cursus om de beginselen en de voor- en nadelen van MKBA te vernemen. Vooral de vele praktijkvoorbeelden en rekenoefeningen waren nuttig.”

  Geert Draaijers (Commissie m.e.r.)

 • “Prima cursus, zeer aan te bevelen! Strak georganiseerd en een goede afwisseling tussen theorie en concrete toepassingen. Vier verschillende docenten droegen ook bij tot het levendige karakter van de cursus. Daarnaast een interessante groep van mede-cursusten uit alle delen en sectoren van het land”

  Joost Frencken (AVANS Hogeschool)

 • “Wil je MKBA's beter begrijpen, beter weten hoe erop te anticiperen, als opdrachtgever een meer serieuze gesprekspartner zijn of zelf MKBA's uitvoeren? Dan is deze training een echte aanrader!”

  Marieke Wiebing (Stichting Lezen & Schrijven)

 • “Door het volgen van de basiscursus MKBA heb ik een beter begrip gekregen van de methodiek en toepassingsmogelijkheden van een MKBA. Tijdens de cursus werden niet alleen de voordelen van een MKBA belicht, maar werd ook stilgestaan bij de beperkingen. In de cursus is een goede balans tussen theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen. ”

  Frederike Zwenk (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

 • “De opleiding legt een goede basis om gericht om te gaan met MKBA’s. Je leert dat het een prachtig instrument is om beslissingen te ondersteunen. De functie en het doel van de MKBA wordt duidelijk toegelicht en op een interactieve manier scherp gesteld. Enthousiaste lesgevers met kennis van zaken!”

  Thomas Christiaens (Vlaamse Overheid)

 • “De basiscursus geeft op uitstekende wijze inzicht in de waarde van de MKBA. Een MKBA is het uitgelezen instrument om vooringenomen standpunten van bestuurders en ambtenaren te objectiveren en het helpt volksvertegenwoordigers, beter gemotiveerd hun keuzes te maken. Eigenlijk zou iedere volksvertegenwoordiger de cursus moeten doen”

  Rene van der Linden (Raadslid Heemskerk)

 • “De basiscursus MKBA geeft informatie, praktijkvoorbeelden én inzichten waaruit blijkt dat de MKBA een waardevolle bijdrage kan leveren in het besluitvormingstraject. Veel hangt hierbij af van het zorgvuldig doorlopen van het ‘MKBA –stappenplan’. De praktische tips, tools en rekenoefeningen uit de cursus heb ik dan ook als zeer nuttig ervaren. ”

  Stan Rademakers (Kragten)

 • “De cursus MKBA voor gevorderden is een verdieping voor deelnemers met reeds solide kennis van de MKBA. De cursus biedt handvaten om stakeholders mee te nemen in het proces van de MKBA. De interactie tussen theorie en praktijk en het ‘zelf aan de slag’-gehalte maken de cursus een goede basis voor adviseurs en beleidsmakers die nog een stapje verder willen. ”

  Anne Nobel (Witteveen & Bos)

 • “Na betrokken te zijn geweest bij een aantal MKBA’s had ik behoefte aan meer verdieping. De gevorderdentraining bood wat ik zocht. Het gebruik van de MKBA door politici en kritiek vanuit de wetenschap kwamen aan de orde. Er is veel ruimte voor vragen, discussie en actief oefenen. Ik heb nu duidelijk het gevoel meer boven de stof te staan dan voor de cursus.”

  Michiel Nijboer (RHDHV)

 • “In een goede sfeer met veel interactie worden alle aspecten rond een mkba behandeld. De cursus is niet alleen gericht op rekenen en biedt een ‘bril’ om kosten en baten te betrekken bij keuzes rondom beleid en projecten. Erg compleet, gedegen en plezierig! Wij hebben de cursus gevolgd met een ‘delegatie’ vanuit control, beleid en kennismanagement.”

  Ira Spannenburg (Gemeente Delft)

 • “Cursus is een goede inleiding voor geïnteresseerden in maatschappelijke kosten baten analyses voor alle domeinen. Helpt om deze beter te kunnen interpreteren en te gebruiken. Leuke praktijkvoorbeelden, oefeningen en vooral goede sprekers!”

  Martje van Ankeren (Hogeschool van Amsterdam)

 • “'Tijdens de basiscursus MKBA leer je de juiste vragen te stellen en zelf een MKBA berekening te maken. Ook zie je verschillende vormen van MKBA-light voorbij komen, erg leerzaam! Een zeer nuttige cursus, voor mensen zonder kennis van MKBA tot al een beetje ervaren MKBA’ers. Als je meer wilt weten over het instrument is deze cursus echt wat voor jou.'”

  Ester van der Sterre (Corporatie Eigen Haard)

 • “Een goede cursus met een bevlogen cursusleider die zeer boeiend weet te doceren. Praktische oefeningen die het geleerde direct in de praktijk brengen aan de hand van zeer herkenbare projecten. Cursus gaat goed de breedte in van het hele MKBA spectrum met als toetje de 'MKBA-light' die erg handig is voor kleine projecten.”

  Wilbert van Veggel (Antea Group)

 • “Tijdens de gevorderdencursus heb ik de MKBA systematiek middels de aangeboden praktijkcasussen en rekenoefeningen meer eigen weten te maken. De weging van effecten, zoals gebruikt binnen de MKBA systematiek, biedt mij op professioneel vlak waardevolle handvatten ter begeleiding van klanten bij het nemen van investeringsbesluiten”

  Merian Lelieveld (Hezelburcht Subsidieadviesbureau)

 • “De MKBA basiscursus heeft mijn denken gescherpt over de wijze waarop je maatschappelijke effecten in beeld kunt brengen en vooral kunt vergelijken welke maatregelen effectiever zijn. De cursus is divers opgezet met een combinatie van theorie en praktijk en wordt gegeven door ervaren cursusleiders. Absoluut aan te raden wat mij betreft!”

  Hilde van Slooten (Gemeente Delft)

 • “De MKBA-training was ontzettend leerzaam en de stof direct toepasbaar in mijn praktijk. Ik schrijf me direct in voor een vervolgcursus zodra die er is!”

  Pascal Sijstermans (Sumcity Advisory)

 • “Een uitstekende en interessante cursus. Voor rekenkamers is de MKBA-methode ook ex post toepasbaar: wat waren de kosten en de baten van het beleid? En bij wie slaan die neer? Dankzij de cursus kan ik MKBA’s van anderen nu ook beter doorgronden.”

  Sylvia van Leeuwen (Rekenkamer Utrecht)

 • “De basiscursus MKBA gaf - mede vanwege het feit dat ik reeds stevig in de MKBA werkzaam ben - niet alleen maar nieuws, maar op sommige vlakken was de aanscherping erg nuttig. Ook was het fijn een aantal eigen hersenspinsels bevestigd te zien worden. Dat betekent dan weer wel een hoop werk aan de winkel!”

  Paul Siderius (Prorail)

 • “Wat een leerzame cursus! We werden niet alleen snel door de theorie van ‘de’ MKBA geloodst, maar kregen ook een realistische doorkijk in de praktijk van het ambacht. Bovendien werden het nut én de beperkingen van een MKBA helder, en was er aandacht voor de communicatie hierover. En we konden oefenen, en daarbij alle denkbare fouten maken. ”

  Mayan van Teerns (Gemeente Groningen)

 • “De basiscursus biedt een mooie inkijk in de denkwijze en onderdelen van een MKBA. Je leert dat de MKBA meer inhoudt dan rekenen alleen (“60% nadenken, 20% rekenen en 20% presenteren”). Enthousiaste cursusleiders, betrokken medecursisten en veel mogelijkheden zelf te oefenen (vaardigheden en rollenspel)."”

  Jenny Zonneveld (Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen)

 • “Wat me erg beviel aan de basiscursus is dat de complexe materie heel begrijpelijk en stapsgewijs werd uitgelegd, met een prettige mix tussen denken en doen/oefenen. Ik voelde me na de cursus en met de schat aan bruikbare informatie op de website voldoende uitgerust om zelf met mijn eerste MKBA’s in mijn werkpraktijk aan de slag te gaan.”

  Clim van Daelen (Nierpatienten Vereniging Nederland)

 • “Een top cursus! De wetenschap, de toepassing in de praktijk en het nut van MKBA’s werden in een notendop behandeld. Geen eenrichtingsverkeer. ‘Learning by doing’ stond tijdens de cursus helemaal centraal. De cursus heeft mij in z’n totaliteit goede kennis en vaardigheden geboden om de MKBA waaraan ik nu werk, beter uit te voeren!”

  Narly Rambharos (Onderzoek en Statistiek gemeente Groningen)

 • “De MKBA-cursus bood mij handvatten om zelfstandig een MKBA uit te voeren. Daarbij waren de sprekers heel inspirerend. Mijn vingers jeuken om te beginnen!”

  Sandra van Straaten (Medewerker Eigen Haard)

 • “Door enthousiaste bevlogen docenten met veel praktijkervaring wordt je meegenomen in de wereld van de MKBA’s. Een instrument dat toepasbaar is zowel in het fysieke als ook in het sociale domein. Met gedreven medecursisten en inspirerende werkvormen hebben we mogen proeven aan de verschillende mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.”

  Marleen Okma (JSO, kennis en adviesbureau sociaal domein)

 • “Tijdens de MKBA cursus heb ik goede handvatten gekregen om de maatschappelijke kosten en baten op een volwaardige manier naast de financiële afwegingen in beeld te krijgen. Een verademing in de discussie en het (groeps-)denken tot gevolg!”

  Karin Peeters (Territoria)

 • “De Basiscursus MKBA heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan door het hoge aantal trainers (5!) voor een kleine groep mensen. De flexibele indeling van de cursus bood ruimte voor discussie, waarbij ook het sociale domein ruim aan bod kwam. Door de afwisseling tussen uitleg, oefening en rust was prettig, waardoor de aandacht niet verslapte.”

  Menko Busch (Sinzer)

Over MKBA-informatie.nl

Voor de Maatschappelijke kosten- en batenanalyse gaat nog te vaak het spreekwoord 'onbekend maakt onbemind' op. Wanneer men met een MKBA te maken krijgt, was het tot op heden moeilijk om snel de basisinformatie over dit instrument te vinden. Daarom heeft initiatiefnemer en auteur Niek Mouter MKBA-informatie.nl opgezet, in samenwerking met een aantal partners. Hier vindt u informatie over de MKBA, zowel voor beginners als voor gevorderden. Lees verder

Contact

Heeft u een vraag, aanvulling of opmerking neem dan contact met ons op.

© MKBA-informatie.nl